ZET werkt aan

Beleidsadvies en -formulering
Bureau ZET denkt strategisch, met veel aandacht voor het proces, en werkt toe naar een inspirerend en praktisch resultaat.
lees meer >>

Procesbegeleiding en organisatie
Bureau ZET is actief in programmamanagement, het initiƫren en regisseren van lokale arrangementen, de begeleiding van interne beleids- (en verander)trajecten en het inrichten van overheidscommunicatie.
lees meer >>

Evaluatie, (haalbaarheids)onderzoek en strategische verkenningen
Bureau ZET heeft veel ervaring met evaluaties, onderzoek en verkenningen op een zeer breed terrein: natuur, (agro)biodiversiteit, milieu,
recreatie, klimaat, duurzame energie, gebiedsgericht beleid, welzijn-, zorg- en cultuurbeleid, decentralisatie van overheidstaken enzovoort.
lees meer >>

Kennismanagement (waaronder netwerkvorming)
Bureau ZET ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden om kennis op het terrein van omgevingsbeleid effectiever, creatiever en interactiever in te zetten.
lees meer >>