Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken is een manier om verschillende onderwerpen integraal op te pakken en samenwerking tussen uiteenlopende partijen vorm te geven. Doel is het optimaliseren van de omgevingskwaliteit en het verzilveren van de kansen in een gebied. Het gaat om het samenbrengen van belangen, het bundelen van ‘resources’ in financieringsconstructies en om een slimme omgang met de ruimte. De identiteit van een gebied en de partijen die zich daarbij betrokken voelen, vormen voor Bureau ZET het vertrekpunt in gebiedsgerichte processen. Uitkomst is bijvoorbeeld een gebiedsvisie met een actieplan waarin burgers en belangenpartijen zich kunnen vinden of dat zij in een interactief proces gezamenlijk hebben ontwikkeld.