Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over al het leven op aarde en daarmee over de natuurlijke hulpbronnen die onze planeet de mensheid biedt. Het gaat dan niet alleen om voldoende natuurgebieden van hoge kwaliteit of bijzondere soorten weidevogels, maar juist ook om ecosysteemdiensten als voedselvoorziening, bodemvruchtbaarheid en plaagbestrijding, klimaatbuffering, schoon drinkwater en gezondheid (preventie van stress, maar ook bron voor medicijnen). Deze functionele kant van biodiversiteit heeft een grote maatschappelijke betekenis en economische waarde. Hoe kunnen overheden en bedrijven beleid ontwikkelen om de belangrijke functies van biodiversiteit te behouden en te versterken? Op welke manier kunnen we de baten van biodiversiteit duurzaam blijven benutten? En hoe kan de communicatie over biodiversiteit ingericht worden zodat het complexe begrip vertaald wordt naar de praktijk van alledag. Bureau ZET heeft ruime ervaring in het formuleren van antwoorden op deze vragen.