Beleidsadvies en -formulering

Bij beleidsadvies en -formulering draait het om het op een slimme manier bereiken van de organisatiedoelen. Dit vraagt om oog voor recente en nog te verwachten ontwikkelingen en innovaties op het beleidsterrein, inzicht in de spelers op het werkveld en een goede verhouding tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Een interactieve en multidisciplinaire aanpak dragen vaak bij aan een goed en gedragen resultaat.