Klimaat

De samenleving onderkent dat het nodig is onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat en dat een duurzame energietransitie noodzakelijk is om verdere klimaatverandering een halt toe te roepen. Overheden, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties zoeken naar duurzame oplossingen op verschillende niveaus. Kansrijk blijken vaak oplossingsrichtingen die meerdere kwaliteiten combineren: niet alleen gebruik van duurzame energie maar ook een lagere energierekening of een sterker bedrijfsimago of naast verbeterde mogelijkheden voor waterberging een aantrekkelijker omgeving voor recreanten en natuurliefhebbers. Bureau ZET ondersteunt opdrachtgevers bij het reflecteren op het complex aan maatregelen en mogelijkheden in het klimaatveld en het ontwikkelen van klimaatinitiatieven. Wij bieden zicht op transitieprocessen waarbij de kosten en baten verdeeld worden tussen partijen en er samenhang bestaat tussen de verschillende niveaus, (beleids)thema’s en betrokkenen bij klimaatvragen.