Kennismanagement en netwerkvorming

Kennis speelt een centrale rol in onze samenleving. Het slagen van beleidslijnen, projecten en programma’s en de positie die je inneemt in relevante netwerken worden sterk bepaald door ‘wat je weet en wie je kent’. Bureau ZET ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden om kennis op het terrein van omgevingsbeleid effectiever, creatiever en interactiever in te zetten. Het resultaat van onze inzet is bijvoorbeeld een betere antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen in de eigen organisatie, de totstandkoming van een thematisch ingericht netwerk, conferenties, masterclasses, een community of practice, handreiking, essaybundels enzovoort.