Natuur

Voldoende natuurgebieden van voldoende omvang, op de juiste plek en met een hoge kwaliteit en soortendiversiteit zijn onmisbaar voor het behoud van biodiversiteit en ook van groot belang voor de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. De actuele opgave is om natuur te behouden en versterken terwijl de druk op de ruimte toeneemt en de aanwezigheid van voldoende budget voor aanleg en beheer niet altijd vanzelfsprekend is. Wat is de rol van verschillende partijen hierin? Welke handelingsperspectieven zijn er? Hoe kan het belang van natuur goed verenigd worden met belangen op het gebied van landbouw, water, klimaat, gezondheid en recreatie? En hoe kunnen bewoners hierin een rol krijgen? Onze inzet is gericht op advisering van overheden en natuurterreineigenaren bij de ontwikkeling en organisatie van effectief natuurbeleid en bij het faciliteren van samenwerking tussen uiteenlopende belangen en partijen.