Natuur

Voldoende natuurgebieden van voldoende omvang, op de juiste plek en met een hoge kwaliteit en soortendiversiteit zijn onmisbaar voor het behoud van onze biodiversiteit. Het realiseren hiervan vormt een grote opgave en vereist inzet van een groot aantal partijen. De actuele opgave is om natuur te behouden en versterken terwijl de druk op de ruimte toeneemt, het rijk natuurtaken decentraliseert naar de provincies en de aanwezigheid van voldoende budget voor aanleg en beheer niet meer vanzelfsprekend is. Hoe kunnen provincies invulling geven aan hun nieuwe strategische rol in het natuurbeleid en gebruik maken van kansen in het landbouw-, water-, klimaat- en recreatiebeleid? Wat kunnen waterschappen en gemeenten doen? Onze rol is hierbij vooral gericht op advisering van overheden bij de ontwikkeling en organisatie van effectief natuurbeleid. Kennis en communicatie zijn daarbij vaak sleutelwoorden.