Met ZET

Opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers zijn in hoofdzaak overheden en hun uitvoeringsorganisaties. Wij voelen ons echter ook thuis in andere organisaties die werken aan duurzame ontwikkeling en werken graag voor of met maatschappelijke organisaties en bedrijven.


Een greep uit ons klantenbestand


Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijkswaterstaat

Rijksdienst voor Ondernemers

PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL)

nVWA (Team Invasieve Exoten)

InterProvinciaal Overleg (IPO)

Provincie Drenthe

Provincie Gelderland

Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht

Provincie Overijssel

Provincie Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

Provincie Flevoland

Regio FoodValley

Regio Noord Veluwe

Gebiedscoöperatie O-gen (voorheen SVGV)

BIJ12

ASN Bank


Gemeente Almere

Gemeente Ede

Gemeente Tilburg

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Rekenkamer gemeente Deventer

Waterschap Rijn en IJssel

VBNE, Vereniging van Bos- en Natuureigenaren

OBN Natuurkennis

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

Bosschap

Radboud Universiteit, ISIS

Stichting NME NOP

JSO, Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling

GDO, vereniging voor duurzame gemeenten

Knooppunt Bouwen met Groen

RUD Utrecht

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Wageningen Economic Research (LEI)

Samenwerkingspartners
Bureau ZET heeft een beperkte omvang, zodat we flexibel kunnen opereren op de markt. In omvangrijke projecten en projecten waarvoor we niet alle competenties in huis hebben, werken we graag samen met andere bureaus, freelancers, universiteiten en maatschappelijke organisaties. Bureau ZET werkte sinds juni 2011 samen met diverse partijen.

Ocelot Ontwerp

Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)

Sovon

vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

MOVISIE

Volharding Breda

Textuur

Gazpetti Graphics

RAVON

Stichting Tinea

N0.0RDPEIL landschap.stedenbouw