Evaluatie, onderzoek en strategische verkenningen

Periodieke evaluatie is van groot belang voor effectief beleid en voor het afleggen van verantwoording hierover aan de maatschappij. In de optiek van Bureau ZET staat evalueren gelijk aan leren en verbeteren. Onze producten en rapporten bieden naast een scherpe terugblik altijd aanknopingspunten om vooruit te kijken. In het uitvoeren van verkenningen staat het vooruitkijken centraal. Door maatschappelijke ontwikkelingen ontstaat bij organisaties geregeld de behoefte de eigen strategie, rol en werkwijzen te vernieuwen en daarin focus aan te brengen. Een verkenning maakt het mogelijk innovaties, kansen en bedreigingen in de omgeving te vertalen naar toekomstbestendig beleid en een daarbij passende rolopvatting. Een haalbaarheidsonderzoek is een bijzondere verkenning om inzicht te krijgen of een bepaald voornemen of plan gerealiseerd kan worden: wat zijn de kosten, is er draagvlak, is het plan praktisch uitvoerbaar?