Missie en visie

‘Missie’, waarvoor wij werken

Bureau ZET wil de wereld in beweging brengen, een zetje in de goede richting geven. Bureau ZET werkt aan een duurzame ontwikkeling van de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Samen met onze opdrachtgevers en partners maken wij zichtbaar hoe we investeringen in groene ruimte, biodiversiteit, klimaat en milieu beter kunnen benutten. Dit doen wij door het ontwikkelen van toekomstbestendige strategieën en beleid, het ontwerpen en uitvoeren van vernieuwende projecten en gedegen onderzoek en door het bedenken van passende oplossingen op sturings- en uitvoeringsvragen op het terrein van duurzame ontwikkeling en omgevingsbeleid.

Visie, hoe wij werken

Wij werken aan resultaten waar de opdrachtgever daadwerkelijk mee aan de slag kan. Grote thema’s en strategische vraagstukken koppelen we aan de dagelijkse praktijk. Wij kijken naar drijfveren op het niveau van de samenleving, de organisatie en het individu, omdat de doorwerking het grootst is als hierin samenhang bestaat. Van het offertetraject tot aan het eindproduct zijn wij bezig met uiteenrafelen en samenbrengen van maatschappelijke ontwikkelingen, beleids- en werkvelden, doelstellingen, belangen en belanghebbenden.

Kenmerkend voor ons werk en onze werkwijze is het inbrengen van diverse perspectieven. Bijvoorbeeld door te toetsen hoe een aanpak landt bij externe partners of door de visie van niet-professionals in te brengen. Waar mogelijk en zinvol werken wij interactief. Een goed proces maakt betrokkenen medeverantwoordelijk en mede-eigenaar. Dat bepaalt ook onze relatie tot de klant: wij werken niet alleen vóór maar ook mét de opdrachtgever. Als het nodig is voor een goed resultaat (bijvoorbeeld bij externe evaluaties) blijven wij echter op afstand en staat onafhankelijkheid voorop. Wij deinzen ook niet terug voor het brengen van een ‘moeilijke’ boodschap, maar doen dat altijd constructief.

Tot slot geloven wij in plezier. Genieten van je werk, enthousiasme voor de inhoud en prettig contact zijn essentiële ingrediënten voor een geslaagd project. Humor is voor ons een krachtig instrument.